ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Блендери

Модел

Размери

Мощност

Енергия

mm

W

V, Hz

JE961

355x256x470

1000

230, 50

BL747

Ø190×380

400

230, 50

BL020

430x300x340

1500

230, 50JE961
BL747
BL020