ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Групобар

Модел

Размери

Мощност

Волтаж

Обороти на мотора(ледотрошачка и изтисквачка)

Обороти на мотора(за миксер блендера)

Тегло

cm

kW

V, Hz

rmp

rpm

kg

T65

28x59x51

0.30+0.20

220-240, 50-60

1.400

17.000

16.5

Модел

Размери

Мощност

Волтаж

Обороти на мотора (ледотрошачка и сокоизтисквачка)

Обороти на мотора (за миксер блендера)

Обороти на мотора (за миксер фрапе)

Тегло

cm

kW

V, Hz

rmp

rpm

rpm

kg

T71

28x59x51

0.30+ 0.20+ 0.14

220-240, 50-60

1.400

17.000

15.000

17.5

Модел

Размери

Мощност

Волтаж

Обороти на мотора

cm

kW

V, Hz

rpm

G110

53x33x48

0.3+0.6+0.3

220-240/ 50-60

1400T65
T71
G110