ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Диспенсер за сок

Модел

Размер

Капацитет

Мощност

Тегло

cm

lt

W

kg

CD- 6×2

53x32x71

6×2

250

25

CD-12×2

53×3273

12×2

250

27CD-6x2
CD-12x2