ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Прибори и аксесоари за бар

Модел

Дължина

Височина

Диаметър Ø

Ширина

cm

cm

cm

cm

267/280

28

-

-

-

2090/024

-

7.3

-

-

2087/210

21

-

8.5

-

2099/004

13

17

-

7

5847/001

7.5

-

6 mm

-267/280
2090/024
2087/210
2099/004
5847/001