ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Шейкъри

Модели

Размери

ml

4169000 малък

350

4169010 среден

500

4169020 голям

750