ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Барово оборудване

Kафемашини

Модел

Размери

Литри

Мощност

Енергия

mm

lt

W

V, Hz

1EV

475x563x530

5

1950

230, 50

2EV

665x563x530

9

3800

230, 50

3EV

875x563x530

18

6300

230, 50

Модел

Размер

Капацитет/час

mm

Lt/h

CB-2×10

907x465x785

60

CB-2×20

1015x500x890

901EV
2EV
3EV
CB-2x10
CB-2x20