ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Болнично оборудване

Инвалидни колички и столове

Модел Размери Тегло Обем
  cm cm cm kg
90113101 62.5 107 94 ~22 0.21
Модел Размери Обем Тегло
  mm mm mm kg
90111101 43 48 60 0.23 13
90111102 70.5 96-170 44 0.90 33
90111201 65 150-198 64.5 1.07 60


90113101
90111101
90111102
90111201