ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Миялни машини

Съдомиялни машини

Модел Размери Мощност
  mm mm mm V, kW
BYM 100E 740 730 1580 380-400V/3N/AC/50-60 Hz
BYM 051 58 60 83 400V/50Hz/3N
BYK 220L/R 1550 785 1720 29.8 kW

 BYM 100E
BYM 051
BYK 220L/R