ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Миялни машини

Чашомиални машини

Модел Размери Мощност
  mm mm mm V, kW
BYM 041 440 530 670 230V/50Hz/1N


BYM 041