ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Уреди за подготовка

Втасвател

Модел

Размери

Мощност

Енергия

mm

W

V, Hz

MAYA10

860x880x890

2350

220, 50