ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Топлинно оборудване

Грил

Модел Размери Мощност Повърхност на готвенето Енергия Тежест
  mm mm mm kW mm V Kg
PSE 200 500 650 470 3.4 640×320 220-230V/50-60 Hz 52
PSE 100 500 450 470 1.7 440×320 220-230V/50-60 Hz 34  
                     

 

Модел Размери Мощност Капацитет Тежест
  cm cm cm kW cm Kg
TG 5530 DE 56 37 26 2+2kW, 220V 52×23 35
TG 2530 E 36 41 28 2.1kW, 220V 25×30 17
TG 2740 E 46 41 28 2.75kW, 220V 27×40 23


PSE 200
PSE 100
TG 5530 DE
TG 2530 E
TG 2740 E