ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Топлинно оборудване

Конвектомати

Модел Модул Размери Капацитет на топлината Литри на съда Енергия Тежест
    mm mm mm kW Kg Inch V Kg
FBG 040 1 1180 1070 1893 10 574x640x300 3/4˝ 220-230V/1N/AC/50 Hz 80

 

Модел Модул Размери Капацитет на топлината Литри на съда Енергия Тежест GN1/1
    mm mm mm kW Inch V Kg  
FKE 006 1 980 888 750 10 3/4˝ 380-400V/3N/AC/50-60 Hz 127 6
FKG 022 1 1200 1105 1630 20 - 380-400V/3N/AC/50-60 Hz 240 20
FKE 220 1 1200 1105 1800 40 - 380-400V/3N/AC/50-60 Hz 400 20×2
FKE 042 1 1200 1105 1650 36 - 380-400V/3N/AC/50-60 Hz 344 40


FBG 040
FKE 006
FKG 022
FKE 220
FKE 042