ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Котлони

Бази под уредите

Модел Модул Размери Тежест
    mm mm mm Kg
9GD 100 1/2 400 894 620 21
9GD 200 1 800 894 620 31
9GD 300 1,5 1200 894 620 42
9GD 100A 1/2 400 840 620 18
9GD 200A 1 800 840 620 24
9GD 300A 1,5 1200 840 620 31


9GD 100
9GD 200
9GD 300
9GD 100A
9GD 200A
9GD 300A