ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Топлинно оборудване

Тостери

Модел Размери Мощност Повърхност на готвенето Енергия Тежест
  mm mm mm kW mm V Kg
PEK 100 465 600 440 3.5 600 220-230V/50-60 Hz 25
PEK 101 409 634 385 2.4 400 220-230V/50-60 Hz 25


PEK 100
PEK 101