ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Топлинно оборудване

Фурни

Модел Модул Размери Мощност Литри на съда Енергия Тежест
    mm mm mm kW Kg V Kg
9GF 200E 1 800 900 620 6 574x640x300 380-400V/3N/AC/50-60 Hz 78
9GF 200G 1 800 900 620 10 574x640x300 3/4˝ (газ) 80


9GF 200E
9GF 200G