ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Хладилно оборудване

Демонстрационни витрини

  • Максимална изложбена площ
  • Вътрешно пространство от неръждаема стомана с възможност за лесно хигиенидиране
  • Принудително охлаждане на целия обем
  • Охлаждаеми полици
  • Електронно управление