ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И
СЕРВИЗ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО И
БАРОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ

нощувка в русе
Хладилно оборудване

Хладилни витрини

  • Максимална изложбена площ   
  • Отваряема стъклена надстройка с огънати и прави стъкла             
  • Вътрешно пространство от неръждаема стомана с възможност за лесно хигиенизиране             
  • Електронна система за контрол и управление на параметрите, позволяваща трайно съхранение на изложените продукти             
  • Изпълнение на индивидуални проекти         
  • Конфигурация, осигуряваща намален разход на ел.енергия